Hvad skal du være opmærksom på som trainee?

Du ved måske ikke helt, hvad det vil sige at være trainee. Det er ikke så mærkeligt, for det er svært at finde en specifik definition!

Men kan i så heller ikke hjælpe mig, med at finde ud af hvad det er?

Jo, det håber vi sandelig!
Læs videre her, og vi vil forsøge at gøre dig klogere på, hvad en trainee er.

 

Da der som sagt ikke er nogen fast definition på, hvad en trainee er, er forklaringen herunder ikke en facitliste. Den skulle dog gerne være med til, at give dig nogle af de vigtigste ting, der kendetegner en trainee.

Du kan se Undervisningsministeriets egen forklaring på trainee-forløb på https://www.uvm.dk/Service/Publikationer/Publikationer/Erhvervsuddannelser/…

 

 

Forskellen på Trainee og Elev/Praktikant

Forskellen kan man ikke udpege specifikt. Og nogen gange, bliver trainee og elev endda brugt som synonymer! Men dette er ikke nødvendigvis korrekt.
Det kommer alt sammen an på hvilken form for trainee man er eller ønsker at blive, og hvilken virksomhed man er ansat i.

Lad os lige træde et skridt tilbage, og forsøge at fremhæve nogle generelle forskelle alligevel.

Nogle gange, er det nemmere at forstå hvad en ting er, hvis man sammenligner det med en ting man kender i forvejen:

 

Hvad er en elev?

Alle, eller i hvert fald de fleste, ved hvad en elev er:
Som elev gennemgår man en uddannelse.

Åh virkelig? Det siger du ikke!

Ja, ja. Hold nu lige fast engang, jeg skal nok komme over denne her del hurtigt!
Som sagt: En elev gennemgår en uddannelse. Den foregår på mere eller mindre på den samme måde, uanset hvilken elev man er:
Man har undervisning på en form for skole, udført af en eller flere undervisere. Man møder til timer, laver lektier og så videre. Du kender rumlen!

 

Hvad er så en trainee?

En trainee gennemgår også en uddannelse. Men den foregår sjældent på samme måde, som et undervisningsforløb på f.eks. gymnasiet.

Som trainee er man oftest tilknyttet en virksomhed, hvor man er en del af deres normale arbejdsgang (Dog ofte med undervisningsforløb undervejs, så du kan komme godt i gang). Du kommer på den måde ud og ”smage” på en branche på en anden måde, end hvis du fik normal undervisning omkring branchen generelt.

Men, det lyder bare som almindelig praktik.

Ja, det lyder en smule som praktik. Trainee betyder faktisk praktikant i engelsksprogede lande.

I Danmark har du dog andre rettigheder som praktikant, end du har som trainee. Derfor bør det heller ikke bruges synonymt!

F.eks. har du ikke ret til SU under Traineeforløb. I stedet får du løn.

Men jeg kan også få løn under praktikforhold!

Ja da, nogle steder! Men du bliver trukket i din SU.
Og det er kun en af forskellene.

 

 

Forskellige rettigheder

Så der er altså forskel på måden du bliver aflønnet hver måned: SU eller løn, alt efter om du er elev/praktikant eller trainee.

Der er også mange andre forskelligheder. Blandt andet er et trainee-forløb ikke underlagt erhvervsuddannelsesloven.
I stedet skriver du kontrakt med virksomheden, hvor dine rettigheder fremgår. Derfor er det super vigtigt, at du læser din kontrakt ordentligt igennem, da du ellers kan risikere, at blive taget ganske grundigt ved næsen!
Du skal også huske sørge for, at der foreligger en uddannelsesplan til dit traineeforløb.

For at være helt sikker på, at dine rettigheder bliver overholdt, og at du får en godkendt traineeplads, anbefaler vi klart, at du snakker sammen med en fagforening, som f.eks. H/K eller Det Faglige Hus.

 

Har du brug for mere information, eller har du flere spørgsmål til det at være trainee?
Skriv dine spørgsmål i kommentarerne herunder, eller kontakt H/K på
https://www.hk.dk/omhk/kontakt
De vil med glæde tjekke din traineekontrakt, og sørge for, at dine rettigheder som trainee bliver overholdt, til punkt og prikke!